Αρχική

ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Έργο «Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών Δεξιοτήτων» προέκυψε από την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη καινοτόμα μεθοδολογία ( ενός Οδηγού, μιας ψηφιακής πλατφόρμας και μιας ενημερωτικής έκδοσης για την αναπηρία),ώστε σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο να διαθέσουμε ένα κοινό πλαίσιο δράσης στους επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών φροντίδας στους ενήλικες της ομάδας στόχου.

Ωστόσο, βασική μας πρόθεση είναι να παρέχουμε στους ενήλικες επαγγελματίες ή εκπαιδευόμενους να μπούν στην διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους μέσω μιας κοινής μεθοδολογίας (Μεθοδολογικός οδηγός για επαγγελματίες και εργαλειοθήκη Πιστοποίησης Δεξιοτήτων) συνολικά στην επικράτεια των χωρών των εταίρων. Σε μια παγκόσμια κοινωνία που θέλουμε να τους συμπεριλαμβάνει όλους, είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να μπορούν να μετακινούνται χωρίς εμπόδια εργασίας ανεξάρτητα αν πρόκειται για χώρα ή οργανισμό.

ΕΤΑΊΡΟΙ

ΝΈΑ

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τρέχουσες δράσεις του έργου μας, πατήστε στα Νέα!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ